::: KM Weekly – MOOC ::: 😉😉 เรื่อง E-Wallet นวัตกรรมทางการเงิน ช่วงที่ 2


 

##################################
รายการ KM Weekly ตอนที่ 151 ช่วงที่ 2
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
#################################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา
Advertisements

::: KM Weekly – MOOC ::: 😉😉 เรื่อง E-Wallet นวัตกรรมทางการเงิน ช่วงที่ 1


###############################
รายการ KM Weekly ตอนที่ 151 ช่วงที่ 1
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
###############################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

::: KM Weekly – MOOC ::: 😉😉 เรื่อง แผนที่วิวัฒนาการของนวัตกรรม ช่วงที่ 2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
รายการ KM Weekly ตอนที่ 150 ช่วงที่ 2
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
######################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly – เรื่อง แผนที่วิวัฒนาการของนวัตกรรม ช่วงที่ 1


######################
รายการ KM Weekly ตอนที่ 150 ช่วงที่ 1
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
######################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly – เรื่อง แผนที่ยุคสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 2


รายการ KM Weekly ตอนที่ 149 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly – เรื่อง แผนที่ยุคสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 1


รายการ KM Weekly ตอนที่ 149 ช่วงที่ 1 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly – เรื่อง บุคลากรดิจิทัล ช่วงที่ 2


รายการ KM Weekly ตอนที่ 139 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสาร OKMD ######################